Warunki Usługi

Regulamin sklepu internetowego Chmury

Postanowienia ogólne
1.1. Sklep internetowyChmury, dostępny pod adresem www.Chmury.shop, prowadzony jest przez [Smart Access Technology Co., Limited], z siedzibą w [FLAT/RM A 12/F, ZJ 300, 300 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG].
1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Chmury oraz zawierania umów sprzedaży przez sklep internetowy Chmury.
1.3. Sklep internetowy Chmury  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany te będą obowiązywać od daty ich opublikowania na stronie internetowej sklepu internetowego Chmury.
1.4. Sklep internetowy Chmury zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu oferowanego w sklepie internetowym Chmury oraz do wprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży.

Zamówienia
2.1. Zamówienia można składać przez stronę internetową sklepu internetowego Chmury lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2.2. Składając zamówienie, klient zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych oraz danych dotyczących zamówienia.
2.3. Sklep internetowy Chmury potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie potwierdzenia na podany przez klienta adres e-mail.
2.4. Sklep internetowy Chmury  zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub w przypadku naruszenia przez klienta postanowień regulaminu.

Płatności
3.1. Sklep internetowy Chmury umożliwia dokonywanie płatności za zamówienia za pośrednictwem systemu PayPal lub za pobraniem.
3.2. W przypadku płatności za pobraniem, klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

Dostawa
4.1. Sklep internetowy Chmury realizuje dostawy na terenie Polski.
4.2. Koszt dostawy zależy od wybranej przez klienta formy dostawy oraz od wagi i gabarytów przesyłki.
4.3. Sklep internetowy Chmury zobowiązuje się do realizacji zamówienia w ciągu 3-15 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.
4.4. Sklep internetowy Chmury nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane przez przewoźnika.

Reklamacje
5.1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku otrzymania wadliwego towaru lub towaru niezgodnego z zamówieniem.
5.2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [poland@codservice.co].
5.3. Sklep internetowy Chmury zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

Ochrona danych osobowych
6.1. Sklep internetowy Chmury przetwarza dane osobowe klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z polityką prywatności opublikowaną na stronie internetowej sklepu internetowego Chmury.

Postanowienia końcowe
7.1. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sklepu internetowego Chmury.
7.2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej sklepu internetowego Chmury.

Nazwa firmy: Smart Access Technology Co,. Limited
Zarejestrowany adres: FLAT/RM A 12/F, ZJ 300, 300 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG
E-mail obsługi klienta: poland@codservice.co